Co můžete očekávat

Během sezení/terapie pozorně naslouchám bez hodnocení či používání odborných či diagnostických termínů. Snažím se pomáhat ke změnám, ke kterým se klient sám na základě společné práce odhodlá. 

Společná sezení v rámci psychoterapie přinášejí možnost setkat se sám se sebou, poznat, pochopit a přijmout potlačované a odmítané podoby vlastního já a tím i více porozumět sám sobě a svým problémům a potížím. 
Rozhodnutí se k práci na sobě obnáší odvahu být otevřený, konfrontaci s fakty a pocity které nemusí být vždy příjemné, ale jejichž objevení, znovuprožití a zpracování posouvá klienta k znovuobnovení duševní a psychické rovnováhy a tím i zlepšení kvality života.
Tato cesta samozřejmě není vůbec rychlá a proto psychoterapie trvá měsíce až roky v minimální frekvenci jednou týdně. Ziskem ovšem bývá úlevu, vnitřní klid a emoční stabilitu, trvalá schopnost snášet "věci jaké jsou", žít život v souladu s vlastním já, naplňovat a uvědomovat si své potřeby, rozhodovat se sám za sebe, vědět co v životě chci a co nechci. 

Ve své praxi používám znalosti a zkušenosti psychodynamické (psychoanalyticky orientované) psychoterapie. 

Na úvodních sezeních společně ujasňujeme podmínky práce, možný a reálný cíl terapie, co klient od terapie očekává, k čemu by chtěl dojít. Cíl ale nemusí být vždy na počátku definován.

,,Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by smysl byl v dosaženém cíli. A právě tak nemůžeš pokročit, pokud nepřijmeš, co je. Z čeho ustavičně vycházíš. A v odpočinek nevěřím. Hledáš, jaký dát životu smysl, ale smyslem je především stát se sám sebou,,

Antoine de Saint-Exupéry 

Mgr. Martin Zim, Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem, +420 604 87 87 18
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!