Co můžete očekávat

Během terapie vám budu pozorně naslouchat bez hodnocení či používání odborných či diagnostických termínů. Snažím se pomáhat ke změnám, ke kterým se klient sám na základě společné práce odhodlá. 

Společná sezení v rámci psychoterapie přinášejí možnost setkat se sám se sebou, poznat, pochopit a přijmout potlačované a odmítané podoby vlastního já a tím i více porozumět sám sobě a svým problémům a potížím. 
Rozhodnutí se k práci na sobě obnáší odvahu být otevřený, konfrontaci s fakty a pocity které nemusí být vždy příjemné, ale jejichž objevení, znovuprožití a zpracování posouvá klienta k znovuobnovení duševní a psychické rovnováhy a tím i zlepšení kvality života.
Tato cesta samozřejmě není vůbec rychlá a proto psychoterapie trvá měsíce až roky v minimální frekvenci jednou týdně. Ziskem ovšem bývá úlevu, vnitřní klid a emoční stabilitu, trvalá schopnost snášet "věci jaké jsou", žít život v souladu s vlastním já, naplňovat a uvědomovat si své potřeby, rozhodovat se sám za sebe, vědět co v životě chci a co nechci. 

Ve své praxi používám znalosti a zkušenosti individuální psychodynamické (psychoanalyticky orientované) psychoterapie. 

Na úvodních sezeních společně ujasňujeme podmínky práce, možný a reálný cíl terapie, co klient od terapie očekává, k čemu by chtěl dojít. Cíl ale nemusí být vždy na počátku definován.

,,Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by smysl byl v dosaženém cíli. A právě tak nemůžeš pokročit, pokud nepřijmeš, co je. Z čeho ustavičně vycházíš. A v odpočinek nevěřím. Hledáš, jaký dát životu smysl, ale smyslem je především stát se sám sebou,,

Antoine de Saint-Exupéry 

Mgr. Martin Zim, Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem, +420 604 87 87 18
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!